બધા શ્રેણીઓ

હોમ>સમાચાર

હલાલ નીતિ અમલીકરણ

સમય: 2021-06-24 હિટ્સ: 65

અમારો કાચો માલ, ઉત્પાદન પ્રક્રિયા અને ઉત્પાદનો તમામ હલાલ જરૂરિયાતોને પૂર્ણ કરે છે. અમે સતત અને સતત હલાલ ઉત્પાદનોનું ઉત્પાદન કરવાનું વચન આપીએ છીએ.

અમે બાંહેધરી આપીએ છીએ કે અમારા ઉત્પાદનોની ઉત્પાદન પ્રક્રિયા દરમિયાન કોઈ પ્રાણીની ચરબી અથવા ક્રોસ-દૂષિત કેસ બન્યો નથી અને ઉત્પાદનો ખૂબ જ સ્વચ્છ અને આરોગ્યપ્રદ છે.

જો અમે અમારી ઉત્પાદન પ્રક્રિયામાં કોઈ ફેરફાર કરીશું તો અમે અમારા ગ્રાહકોને જાણ કરીશું, જે ભવિષ્યમાં અમારા ઉત્પાદનોના HALAL સ્ટેટસ પર અસર કરી શકે છે.


હલાલ-1x

હલાલ-2x

હલાલ-3x